Soknene

Utvik sokn

Utvik kyrkje ligg i Utvik sokn i Nordfjord prosti. Ho er bygd i tre og blei opp...   Les meir...

Randebygd sokn

Randabygd kyrkje ligg i Randabygd sokn i Nordfjord prosti. Ho er bygd i tre og ...   Les meir...

Nedstryn sokn

Nedstryn kyrkje ligg i Nedstryn sokn i Nordfjord prosti. Ho er bygd i tre og bl...   Les meir...

Olden sokn

Olden kyrkje ligg i Olden sokn i Nordfjord prosti. Ho er bygd i tre og blei opp...   Les meir...

Loen sokn

Loen kyrkje ligg i Loen sokn i Nordfjord prosti. Ho er bygd i tre og blei oppfø...   Les meir...

Innvik sokn

Innvik kyrkje ligg i Innvik sokn i Nordfjord prosti. Ho er bygd i tre og blei o...   Les meir...

Nordsida sokn

Nordsida kyrkje ligg i Nordsida sokn i Nordfjord prosti  og er den yngste av ky...   Les meir...

Olden gamle kyrkje

   Les meir...

Den norske Kyrkja i Stryn

Bilede syner Olden gamle kyrkje frå 1759. Den einaste korskyrkja i Nordfjord pr...   Les meir...

Oppstryn sokn

Oppstryn kyrkje located in Oppstryn parish in Nordfjord rural deanery. The buil...   Les meir...