Nytt fra kyrkjekontoret

Medlemskap - Inn- og utmelding
Treffetid
Trefftid / telefontid for kyrkjeverje

Tysdag: 10-14  Torsdag: 10-14, eller etter nærare avtale
Mobil: 913 27 882  Kontor: 57 87 61 84  Sentralbord: 57 87 61 80

e-post: kyrkja@stryn.kommune.no

Vakthavende prest (beredsskap)

Beredskapstelefon for Nordfjord prosti: 954 83 803

Les meir...

Tilsette

Kyrkjeverje/Kontorleiar
Børre Lian
Tlf.: 57 87 61 84
Mobil: 913 27 882
Send E-post

Kateket
Beate Nes
tlf.:57 87 61 83
Mobil:986 54 244
Send E-post

Kyrkjegardsarbeidar/gartner/
kyrkjetenar

Geir-Ståle Vatnamo
Mobil: 934 12 510

Send E-post

 

Kyrkjegardsarbeidar/snekkar/
kyrkjetenar

Jens Rauschenbach
Mobil: 916 31 708

Send E-post

 

Trusopplærar
Guro Petronella Enerhaug
Tlf : 57 87 61 82
Mobil: 988 02 257
Send E-post

Organist - Oppstryn, Nedstryn, Loen og Nordsida kyrkje 
Oddvar Bergset
Tlf.: 57 87 56 76
Mobil: 992 63 703
Send E-post

Organist - Randabygd kyrkje
Anitha Kvamme
Mobil: 415 71 092

Organist - Innvik, Utvik og Olden kyrkje
Galya Radeva
Mobil: 908 64 092
Send E-post

Sokneprest
Oppstryn, Nedstryn og Loen kyrkje

Henny Koppen
Tlf.: 57 87 61 85
Mobil: 916 01 630
Send E-post

Sekretær - kyrkjeverjekontoret
tirsdag, torsdag, fredag fra 10-14
Margrete Matvik Lillestøl
Telefonsentral - 57 87 61 80
Tlf.: 57 87 61 81
Mobil: 459 73 742
Send E-post

Sekretær - kyrkjeverjekontoret
onsdagane
Anne Lødemel Honningsvåg
Tlf.: 57 87 61 81
Mobil: 970 84 120
Send E-post

Prostiprest
Knut Gjengedal
Permisjon

Sokneprest - Innvik, Utvik, og Olden kyrkje
Harald Kjellmar Runde Mobil: 911 84 241
Send E-post

Sokneprest - Hornindal, Randabygd og Nordsida kyrkje
Hege Høibye
Tlf.:57 87 98 33
Mobil: 930 01 473
Send E-post

 

Kyrkjegardsarbeidar/snekkar/
kyrkjetenar

Birger Skåre Mobil: 959 31 406
Send E-post