Gudstenestelista

Her er lista ut juli. Det vert gjerne endringar, so sjå på dato for sist endra.                         Sist endra 14.05.18
Nattverd og takkoffer er ikkje med.         
 

17. mai; torsdag  – Matt 22, 17-22

- Nedstryn 09:30 Festgudsteneste. Ved Henny Koppen

- Randabygd 10:00 Festgudsteneste. Ved Hege Høibye

- Nordsida 10:30 Festgudsteneste. Ved Beate Nes og Gunnhild Bergset

- Oppstryn 11:00 Festgudsteneste. Ved Henny Koppen

- Olden gamle kyrkje 11:00 Festgudsteneste. Ved Møyfrid Sømme Kvamme og Kari Synnøve Muri

- Innvik 11:30 Festgudsteneste. Ved Harald Runde

- Hornindal 12:15 Festgudsteneste. Ved Hege Høibye

- Loen 13:00 Festgudsteneste. Ved Henny Koppen

- Utvik 13:00 Festgudsteneste. Ved Harald Runde

 

19. mai; pinsafta  – Joh 7, 37-39

- Oppstryn 11:00 Konfirmasjon. Ved Henny Koppen

 

20. mai; Pinsedag – Joh, 14, 15-21

- Nedstryn 11:00 Høgtidsgudsteneste. Ved Henny Koppen

- Olden 11:00 Konfirmasjon. Ved Harald Runde

- Randabygd 11:00 Konfirmasjon . Ved Hege Høibye og trusopplærar Guro Petronella Enerhaug

- Hornindal 20:00 Høgtidsgudsteneste. Ved Hege Høibye

 

21. mai; 2. pinsedag – Joh, 6, 44-47

- Bergsetnausta, Nordsida 12:00 Naustmesse. Alle prestane i Indre Nordfjord deltek. Prost Rolf Scanke Eikum held preika. Song av Bernt Ragnvald Veddegjerde

 

26. mai; laurdag

- Loen 11:00 Konfirmasjon. Ved kateket Beate Nes og Henny Koppen

 

27. mai; Treeinighetssøndag – Luk 10, 21-24

- Nedstryn 11:00 Gudsteneste. Ved Harald Runde

- Hornindal 11:00 Gudsteneste. Ved Knut Gjengedal

- Loen 13:00 - 16:00 Drop-in-dåp. For dei som ynskjer dåp for seg sjølv eller borna sine, små og store, og som av ulike årsaker ikkje har fått det til før. Gratis tilbod, med dåpssamtale / registrering i sakristiet, og dåp inne i kyrkja for små eller store dåpsfylgje rett etterpå. To fadrar/vitne bør vere med, har de det ikkje, stiller kyrkjelyden med vitne. Kake til alle etter dåpen.

- Ljosheim 14:00 Skaparverkets dag. Ved Harald Runde

 

03. juni; 2. s i treeingstida – Joh 3, 26-30

- Oppstryn 11:00 Gudsteneste. Ved Henny Koppen

- Innvik 11:00 Gudsteneste. Ved Harald Runde

- Kvalen, Randabygd 14:00 Friluftsgudsteneste. Ved Hege Høibye

- Olden 16:00 Gudsteneste. Ved Harald Runde

 

10. juni; 3. s i treeiningstida – Joh 1, 35-51

- Nedstryn 11:00 Gudsteneste. Ved Knut Gjengedal

 

17. juni; 4. s i treeiningstida – Matt 16, 24-27

- Nordsida 11:00 Gudsteneste. Ved Hege Høibye

- Sundshaugen, Olden 14:00 Friluftsgudsteneste. Ved Harald Runde

 

24. juni; 5. s i treeiningstida – Matt 7, 21-29

- Nedstryn 11:00 Gudsteneste. Ved Henny Koppen

- Hornindal 11:00 Gudsteneste. Ved Hege Høibye

- Helset, Loen 13:00 Friluftsgudsteneste. Ved Henny Koppen

- Utvik 16:00 Gudsteneste. Ved Hege Høibye

 

01. juli; Aposteldagen – Matt 16 13-20

- Olden 11:00 Gudsteneste. Ved Ingrid Breilid Gimse

- Nordsida 19:00 Gudsteneste. Ved Ingrid Breilid Gimse

 

08. juli; 7. s i treeiningstida – Luk 19, 1-10

Selja, Selje 12:00 Seljumannamesse. I samband med 950 års jubileet for Selja bispedøme, seinare Bjørgvin, har Selje kommune og komiteen for Seljumannamessa lagd opp til eit variert og godt program i tillegg til den tradisjonelle gudstenesta på klosterøya. HKH Dronning Sonja kjem på besøk denne dagen.

 

15. juli; 8. s i treeiningstida – Mark 12, 37b-44  

- Per Bolstad plass, Stryn 11:00 Friluftsgudsteneste. Ved Henny Koppen

- Hornindal 11:00 Gudsteneste. Ved Ingrid Breilid Gimse

- Innvik 16:00 Gudsteneste. Ved Ingrid Breilid Gimse

 

22. juli; 9. s i treeiningstida – Joh 8, 2-11

- Nedstryn 11:00 Gudsteneste. Ved Ingrid Breilid Gimse

 

29. juli; Olavsdagen / Olsok – Luk 9, 23-26        10. s i treeiningstida – Matt 18, 21-35

- Hoven, Loen 11:00 Turist og friluftsgudsteneste. Ved Henny Koppen

- Nordsida 11:00 Gudsteneste. Ved Ingrid Breilid Gimse ( kan verte endra )  

- Olden gamle kyrkje 19:00 Olsokgudsteneste. Ved Harald Runde

- Oppstryn 20:00 Olsokgudsteneste. Ved Hege Høibye