Saman om Skatten- Trusopplæringsplan 18/19

Vi er stolte av trusopplæringsarbeidet vårt. Det skjer mykje kjekt for store og små i kyrkjene våre.
 

Årshjul Skuleåret 2018-2019
Det kan verte endringar.

August
Helt førsteklasses gudsteneste 6 år: Nedstryn, Loen, Nordsida og Innvik

September
Førsteklassesklubb: Hornindal, Nedstryn, Olden
Søndagskuleledermøte

Oktober
Sjørøverfest: Nedstryn og Olden
Høsttakkegudsteneste i alle kirkene: 4 år
 

November
Nattcup
Ung Messe

Desember
Lys våken: N.Stryn, Oppstryn, Hornindal og Utvik
Barnehage og skulegudstenester

Januar
Konfirmanter musikalhelg 1
Tårnagent i Hornindal

 

Mars
Karnevalgudsteneste:  5 år
Konfirmanter musikalhelg 2
Tårnagent  Nedstryn,
1. klassesklubb
Musikal "Midt i mørket! 31.3 i kulturhuset

April
Fasteaksjon
Påskevandringer Barnehage
Kyrkjeskulesamarbeid påske

Mai
1. mai Familiedag sagedammen. 7. åringer spesielt invitert
Konfirmasjon

Mai/juni?
Konf Reunion
Samling for 7. klasse

Juni
Pinsefest for 8 åringer
Hand i hand i guds rike- 2 år/familie Loen

+ det vi får til frå opptrappingsplanen.

Opptrapping i åra framover
Pilgrimsvandring 11 år 
KRIK samling 13 år 
Krøllesamling- Barnefamilier 
Hybelkurs-18 år
Påskesamling + gudst. - 10 år
Tweensklubb- 12 år
Pilgrimsvandring- 16-18 år
Tårnagentklubb – 9år
KodeB- 11 år

27.09.2017