Kyrkjekontoret i Stryn

Kyrkjekontoret er i 2. etg i Rognehaugen 11, ( tidlegare helsestasjonen ) 

DIREKTE TLF. NR:

57 87 61 80 – Telefonsentral

57 87 61 81 – Sekretær Margrete Lillestøl
57 87 61 82 – Trusopplærar Guro Petronella Enerhaug
57 87 61 83 – Kateket Beate Nes
57 87 61 84 – Kyrkjeverje Kari Synnøve Muri
57 87 61 85 – Sokneprest Henny Koppen (Oppstryn, Nedstryn, Loen)

911 84 241 – Sokneprest Harald Runde (Olden, Innvik, Utvik)
57 87 98 33 – Sokneprest Hege Høibye (Hornindal, Randabygd, Nordsida)

 

01.08.2018