Gudstenesteplan Våren 2018

For oppdatert gudstenesteliste gå til FORSIDA, gudstenesteliste for Indre Nordfjord som står på høgre side. 

 

 

 

 

24.02.2017