• Oppstryn i Stryn
  • Den norske Kyrkja i Stryn

Dagens bibelord

Facebook

Gudstenestelista

Gudstenesteliste for Indre Nordfjord.
 

Stryn kyrkjekontor sin VAKTTELEFON ved innmelding av dødsfall, ring tlf: 913 27 882.

Ferieavvikling juli 2018: Kontoret kan tidvis vere stengt i normalåpningstida.                    Ring då 57 87 61 84. Vi ringer opp att om du ikkje får svar med ein gong!

 

Spørsmål om festeavgift - gravferder
Ta kontakt med kyrkjeverjekontoret
Tlf. 57 87 61 80
E-post: kyrkja@stryn.kommune.no
Besøksadresse:Rognehaugen 11 ( 2.etg.) 
Postadresse: Tonningsgata 4, 6783 Stryn
Ynskjer du å gjere avtale med prest på Prestekontoret eller heime hos deg ?
Sjå nettsida vår  « informasjon »

Nyheter

Invitasjon til førsteklasses gudsteneste!

   Les meir...

Kyrkjekontora i Stryn

   Les meir...

Gravferd

Når nokon døyr og de skal førebu gravferd, ta kontakt med presten som har tene...   Les meir...

Vakthavende prest (beredsskap)

Beredskapstelefon for Nordfjord prosti:  22 88 14 85    Les meir...

Velkomen som konfirmant 2018-2019

   Les meir...

Treffetid

   Les meir...

Velkommen til dåp

For å avtale dåp, tek du kontakt med eit av dei tre kyrkjekontora.    Les meir...

Katolsk messe i Loen kyrkje - ut 2018

   Les meir...

Saman om Skatten- Trusopplæringsplan 2017/18

Vi er stolte av trusopplæringsarbeidet vårt. Det skjer mykje kjekt for stor...   Les meir...

Dåp - Vigsel - Sorgsamtale ? Ta kontakt med prestane

   Les meir...

Trusopplæring kva er det, og kvifor skal vi drive med det?

27. mai 2003 vedtok stortinget trusopplæringsreforma for Den Norske kyrkje.  ...   Les meir...

Vigsel

Sommaren er høgsesong for bryllaup.    Les meir...